AKTUELLT

Den allra bästa tiden att observera fåglar är i april-maj och augusti-oktober. Men även på vintern finns ett rikt fågelliv
med fåglar som smådopping, vattenrall, havsörn, skäggmes och sångsvan och salskrake.
Vad som händer på Naturum Getterön och Café Kvittra kan se i länkarna nedan.

NATURUM GETTERÖN

Är en av landets finaste fågellokaler.
Naturreservatet vid Getterön är en av landets bästa fågellokaler,
året runt finns det alltid något att se. På Naturrum Getterön finns
kunniga guider, utställningar, naturbokhandel och kikarförsäljning.